Thursday , 20 June 2019
93 733 18 30
Sant Sebastià 267, 08221 Terrassa
Ofertes

POLITICA DE PRIVACITAT

Política de protecció de dades personals i comunicacions comercials.

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, PUNTS DE LLOGUER, S.A. (Nom fiscal de VAN CAR d’ara endavant) informa a l’Arrendatari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i sota la responsabilitat de VAN CAR amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb el Arrendatari, així com de les tasques d’informació i comercialització del servei de lloguer de cotxes i d’activitats relacionades amb el mateix. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’acceptació de la present Política de Privacitat suposarà que l’Arrendatari presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.

Excepte en els casos en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre Dades Personals són obligatòries, i la manca de contestació suposarà la impossibilitat de prestar el servei de lloguer de cotxe o qualsevol altre servei a disposició de l’Arrendatari a la pàgina de VAN CAR.

Així mateix VAN CAR l’informa sobre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel · lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a PUNTS DE LLOGUER, SA, C / Sant Sebastià, 267 – 08223 Terrassa -.

VAN CAR es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

En el cas que no s’arribés a fer efectiva la reserva o pressupost en línia, VAN CAR només conservarà aquelles dades personals aportades pels usuaris expressament per a la remissió de comunicacions comercials per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o mitjà equivalent, mentre aquest consentiment no sigui revocat, procedint a la cancel · lació de les altres dades facilitades per haver perdut la finalitat per a la qual van ser demanades, d’acord amb la vigent normativa de protecció de dades.