Sunday , 13 October 2019
93 733 18 30
Sant Sebastià 267, 08221 Terrassa
Ofertes

CALCULAR EL SEU LLOGUER

Per calcular el preu del seu lloguer segueixi aquestes senzilles indicacions:

A la dreta d’aquesta pantalla en l’apartat “calculi el seu preu” obri el desplegable i seleccioni un lloc de recollida.

Seguidament i obrint el desplegable inferior esculli un lloc de lliurament.

Després obri el tercer desplegable i triï un tipus de vehicle.

Faci un clic sobre del calendari de recollida i assenyali el dia que vol retirar el seu vehicle i també l’hora aproximada.

Faci un clic sobre del calendari de lliurament i assenyali el dia i després l’hora  de devolució del vehicle.

En el quadre següent assenyali amb números els quilòmetres que realitzarà.

Si necessita algun extra dels que li oferim assenyali el quadre del seu costat.

Per finalitzar formuli clic en calcular.

Seguidament obtindrà valoracions de diferents models de vehicles per a la seva informació.